Skip to content Skip to navigation

Vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ Quốc"

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Thực hiện Công văn 60/CĐ-ĐHQG ngày 20/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ Quốc" (Công văn kèm theo).
Công đoàn Trường kêu gọi quý Thầy Cô tùy vào khả năng và trên tinh thần tự nguyện đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ Quốc".
Mọi đóng góp quý Thầy Cô vui lòng gửi về cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận trước 16h00 ngày 15/5/2022.
Công đoàn Trường rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của quý Thầy/Cô,
 
Trân trọng.