Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 35 năm "Ngày Biên phòng toàn dân"

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 121/CĐ-ĐHQG ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền kỷ niệm 35 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (03/3/1989 - 03/3/2024)

Trân trọng