Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Hưởng ứng tuần lễ Áo dài UIT

Kính gửi quý Cô/Thầy,
Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch 02/KH-CĐCNTT ngày 28/02/2022 về Tổ chức Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Kế hoạch kèm theo).
Hưởng ứng Lễ hội Áo dài trong tháng 3/2022 của TP. Hồ Chí Minh. Công đoàn Trường vận động Nữ công đoàn viên tham gia "Tuần lễ Áo dài" của Công đoàn Trường từ 07/3/2022 đến 11/3/2022. Các đơn vị tham gia sẽ được chụp hình và tuyên truyền trên fanpage Công đoàn Trường và Công đoàn ĐHQG-HCM.
 
Trân trọng.