Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện Kế hoạch 23/KH-CĐCNTT ngày 01/11/2023 về việc Tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (kế hoạch chi tiết kèm theo)
Thời gian tổ chức: 09h30-11h30 ngày 17/11/2023
Địa điểm: Hội trường nhà E
Sau buổi lễ Nhà trường có mời cơm trưa thân mật đến quý Thầy/Cô. Công đoàn Trường kính mời quý Thầy/Cô sắp xếp công việc tham dự lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
Trân trọng,
File đính kèm: