Skip to content Skip to navigation

Đăng ký Hội thao truyền thống “MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN" lần XI năm 2017

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện Kế hoach 12/KH-CĐCNTT ngày 02/12/2016 về việc Tổ chức Hội thao truyền thống “MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN LẦN XI NĂM 2017”.

1. Nội dung các môn thi đấu sau: Bóng đá mini nam, Bóng đá mini nữ, Kéo co, Bóng bàn, Cầu lông, Điền kinh, Bơi lội, Cờ tướng, Cờ vua, Nhảy bao bố và Karaoke.

2. Các vận động viên đăng ký nội dung thi đấu cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận đến hết ngày 12/12/2016.

3. Công đoàn bộ phận tổng hợp và lập danh sách các vận động viên (theo mẫu đính kèm) gửi về cho Ban Tổ chức tại địa chỉ email: diepvv@uit.edu.vn hết ngày 15/12/2016.

4. Hội thao bắt đầu từ ngày 20/12/2016 đến 15/01/2017.

5. Khai mạc Hội thao dự kiến 23/12/2016.

6. Lịch thi đấu các môn cụ thể sẽ được thông báo ngày 8/12/2016.

Quý Thầy Cô vui lòng xem Kế hoạch chi tiết đính kèm. Kính đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận hỗ trợ vận động viên đăng ký đúng quy định.

 

Trân trọng.