Skip to content Skip to navigation

[Nhắc] _Khảo sát địa điểm tổ chức du lịch hè năm 2018 cho CBVC

Kính gửi quý Thầy Cô,

Ban Chấp hành Công đoàn Trường trân trọng nhắc quý Thầy Cô khảo sát, lấy ý kiến về địa điểm tổ chức du lịch hè 2018. Kết quả khảo sát đến 11h00 ngày 18/03/2018  là 105 CBVC khảo sát và kết quả chi tiết như hình kèm theo.

Ban Chấp hành Công đoàn rất mong quý Thầy Cô dù không thể tham gia được nhưng với hiểu biết của mình trong việc chon địa điểm du lịch mà quý Thầy Cô thấy hợp lý để Công đoàn Trường có cơ sở chọn lựa và tổ chức tốt nhất. Hạn khảo sát  trước 22h00 ngày 20/3/2018.