Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Ngày Chủ nhật xanh

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện Kế hoạch 01/KH-CĐCNTT-ĐTN ngày 9/02/2022 của Công đoàn - Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh nhằm dọn, quét rác, lá cây, cỏ và vệ sinh khuôn viên đường đi bên ngoài Trường từ cổng nhà A đến giáp ranh trường Đại học An ninh (Kế hoạch kèm theo).
Thời gian dự kiến từ 8h00 đến 10h30 ngày 12/02/2022.
Địa điểm:  Khuôn viên đường đi bên ngoài Trường từ cổng nhà A đến giáp ranh trường Đại học An ninh.
Quý Thầy/Cô đăng ký tham gia hỗ trợ tại: https://link.uit.edu.vn/NWzdd
Vui lòng đăng ký trước 16h00 ngày 10/02/2022.
Kính đề nghị mỗi Công đoàn bộ phận đăng ký tối thiểu 02 công đoàn viên. Rất mong quý Thầy/Cô tham gia hỗ trợ để làm sạch khuôn viên để đón các bạn sinh viên.
 
Trân trong,