Skip to content Skip to navigation

Khảo sát địa điểm tổ chức du lịch hè năm 2018 cho CBVC

Kính gửi quý Thầy Cô,

Nhằm tổ chức tốt du lịch hè năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn Trường tiến hành khảo sát, lấy ý kiến về địa điểm tổ chức du lịch hè 2018 như sau:
Dự kiến sẽ có 03 tour: 
1. Tour trong nước 1 (dự kiến kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trường)
2. Tour trong nước 2 (dự kiến kinh phí kính phí từ nguồn hỗ trợ của Trường và đóng thêm từ CĐV)
3. Tour nước ngoài (dự kiến kinh phí kính phí từ nguồn hỗ trợ của Trường và đóng thêm từ CĐV)

 

Link khảo sát:  https://goo.gl/forms/2OCbcureCdEc7m6V2 

Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 13/3/2018 đến hết 22h00 ngày 20/3/2018.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường kính mong quý Thầy Cô thực hiện khảo sát và đề xuất ý kiến (nếu có) để tổ chức thành công chuyến du lịch hè năm nay.

Lưu ý: 
Việc khảo sát không đồng nghĩa với việc đăng ký tham gia. 
- Công đoàn viên có thể đề xuất địa điểm khác nằm ngoài địa điểm do Ban Chấp hành Công đoàn Trường gợi ý.

Sau khi có kết quả khảo sát, Ban Chấp hành Công đoàn Trường sẽ tiến hành mời các công ty du lịch báo giá và sẽ có thông báo chính thức về việc tổ chức du lịch năm 2018. (Dự kiến đầu tháng 5/2018)

Trân trong,