Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Kính gửi: Quý Thầy, Cô Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 174/CĐ-ĐHQG ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền phương thức, thủ đoạn ghép mặt, giả giọng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phòng ngừa cảnh báo loại ma túy...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy/Cô, Thực hiện Kế hoạch 07/KH-CĐCNTT ngày 29/5/2023 về việc Tổ chức xét và trao học bổng khuyến khích học tập cho con Công đoàn viên năm học 2022-2023 (Kế hoạch kèm theo). Tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.