Skip to content Skip to navigation

Hỗ trợ các CBVC-LĐ có thân nhân ruột thịt ở 4 tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thự hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM ngày 26/10/2016 về việc trích tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền Trung của toàn ĐHQG-HCM để hỗ trợ cho CBVC-LĐ đang làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có thân nhân ruột thịt đang sinh sống tại 4 tỉnh Miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra như: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế.

Thành phần được hỗ trợ: Cha mẹ ruột, con ruột của của CBVC-LĐ đang làm việc tại Trường.

Quý Thầy Cô vui lòng điền theo mẫu (mẫu đính kèm) và gửi về Văn phòng Công đoàn cho anh Đặng Văn Em trước 16h00 ngày 03/11/2016