Skip to content Skip to navigation

Thông báo làm thẻ Công đoàn viên

Kính gởi:

    + Tổ trưởng 13 tổ Công đoàn ( Quyết định đính kèm).
    + Toàn thể CĐV của Trường ( Danh sách đính kèm).

     Để chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 3 (2012-2014) và cũng để làm thẻ mới cho nhưng CĐV vừa gia nhập Công đoàn.
     Văn phòng Công đoàn tổ chức làm thẻ cho CĐV mới gia nhập CĐ. Văn phòng sẽ làm thẻ lại cho những trường hợp như sau :
       1. Thẻ của CĐV bị mất hoặc bị rách.
       2. CĐV chưa có thẻ ( mới gia nhập CĐ).
       3. CĐV mới chuyển công tác về Trường.

     Để làm thẻ quý Thầy cô vui lòng đăng ký với Tổ trưởng của tổ mình ( Danh sách quyết định Tổ trưởng đính kèm) và nộp 2 tấm 2x3.
     Hạn chót các Tổ trường nộp về văn phòng Công đoàn : 16/05/2012.

     Văn phòng Công đoàn xin mới quý Thầy Cô là Tổ trưởng, Tổ phó (theo quyết định) đến văn phòng CĐ gặp Cô Ngô Thị Thanh Thúy nhận quyết định.

Trân trọng.
Văn phòng Công đoàn.