Skip to content Skip to navigation

Thông báo mời họp BCH công đoàn định kỳ tháng 08

Kính gởi :
+ Ủy viên BCH công đoàn.
+ Ủy ban kiểm tra công đoàn
+ Kế toán công đoàn.

Kính mời UBKT Công đoàn và các ủy viên BCH công đoàn họp định kỳ.
Thời gian : 08h30 sáng thứ 4 ngày 10/08/2011.
Địa điểm  : Phòng họp hiệu trưởng của Trường ở cơ sở Thủ Đức.
Nội dung  :
   + Họp định kỳ đầu tháng của BCH.
   + Công tác chuẩn bị khám sức khỏe cho CĐV.
   + Chuẩn bị 05 năm lễ kỹ niệm CĐ Đại học CNTT.
                   
Rất mong quý Thầy Cô tham gia đúng giờ và đầy đủ.

Trân trọng
TM.BCH Công đoàn.
Ban Văn Thư.

Đặng Văn Em