Skip to content Skip to navigation

Kết quả Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện công văn số số 127/CĐ-ĐHQG ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016 của LĐLĐ TP. Ban Chấp hành Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch số 04/KH-CĐCNTT ngày 25/9/2016 về việc tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016:

Sau khi Ban Tổ chức thông kê, chấm điểm. Công đoàn Trường trân trọng gửi quý Thầy Cô kết quả Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016" như sau:

Stt

Họ & Tên

Đơn vị

Giải

1

Đào Văn Hân

Phòng Tổ chức – Hành chính

Giải nhất

2

Nguyễn Tấn Toàn

Khoa Công nghệ phần mềm

Giải nhì

3

Lê Văn Ngọc

Thư viện

Giải ba

4

Trương Thu Thủy

Khoa Hệ thống thông tin

Khuyến khích

5

Tạ Thu Thủy

Bộ môn Khoa học & Kỹ thuật thông tin

Khuyến khích

6

Võ Tấn Khoa

Bộ môn Khoa học & Kỹ thuật thông tin

Khuyến khích

 

 
Trân trọng,