Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức chương trình “Trung thu đoàn viên” năm 2023

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Thực hiện kế hoạch 16/KH-CĐCNTT ngày 11/9/2023 về việc Tổ chức chương trình “Trung thu đoàn viên” năm 2023 (chi tiết kế hoạch kèm theo).

1. Tặng quà cho Đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ): Mỗi ĐVCĐ sẽ nhận hiện kim có giá trị: 250.000 đồng/ĐVCĐ

2. Tổ chức Hội thi “Trang trí lồng đèn và mâm cỗ Trung thu”

2.1.Chủ đề Hội thi: “TRUNG THU ĐOÀN VIÊN”

2.2.Thời gian, địa điểm, đối tượng:

   - Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 9 năm 2023 (Thứ Năm)

   - Địa điểm: Sân chào cờ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

   - Đối tượng dự thi: Tất cả VC-NLĐ trong Trường.

  - Đội thi: Mỗi CĐBP cử tối đa 02 đội dự thi (Gồm 06 thành viên tham gia: 03 thành viên làm và trang trí lồng đèn, 03 thành viên trang trí mâm cỗ).

a)Hình thức dự thi

-Mỗi đội tham gia thi có 02 sản phẩm bắt buộc để dự thi gồm lồng đèn và mâm cỗ.

-Mỗi đội tham gia dự thi được hỗ trợ 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

-Thời gian thực hiện: 90 phút

b)Đăng ký các đội tham gia dự thi

-Các CĐBP đăng ký tham gia dự thi qua:  https://link.uit.edu.vn/dangkytrungthu

Vui lòng đăng ký trước 16h00 ngày 18/09/2023.

 

Trân trọng,