Skip to content Skip to navigation

Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn Trường Đại học Công nghệ Thông tin giai đoạn 2012 – 2017

Căn cứ kế hoạch số 677/KH-ĐHQG-TCCB ngày 23/04/2013 của ĐHQG-HCM về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống ĐHQG-HCM năm 2013, hướng đến năm 2017;

Nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp công chức, viên chức khi cần thiết, sáng 21/05/2013, Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Dương Anh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Các đồng chí Phó hiệu trưởng, BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn TN, Trưởng phó Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, tiến sĩ, giảng viên chính.

Hội nghị đã lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch cho các chức danh thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng bổ nhiệm và các chức danh thuộc thẩm quyền cấp trên quyết định bổ nhiệm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, yêu cầu của việc lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống ĐHQG-HCM năm 2013, hướng đến năm 2017. Các nguyên tắc, tiêu chuẩn công tác quy hoạch cán bộ được trình bày cụ thể và thảo luận kỹ càng trước khi tiến hành bỏ phiếu giới thiệu.

Kết quả của Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn là cơ sở để Đảng ủy, Ban giám hiệu nghiên cứu, xem xét và quyết định danh sách quy hoạch cán bộ.

Một số hình ảnh của Hội nghị.

201305221

PGS.TS Dương Anh Đức phát biểu trong hội nghị

201305222

 TS Nguyễn Hoàng Tú Anh – trưởng phòng TCHC hướng dẫn quy tắc, tiêu chuẩn lấy ý kiến

201305223

 Đại biểu giới thiệu cán bộ nguồn

201305224

201305225

201305226

Nguồn www.uit.edu.vn