Skip to content Skip to navigation

Cuộc thi thiết kế logo UIT

Ban Giám Hiệu trường Đại học Công Nghệ Thông Tin quyết định tổ chức cuộc thi thiết kế logo của trường, tiến tới xây dựng hoàn chỉnh bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHqg TP.HCM.

LG1

lG2

lG3