Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham gia chương trình Đường chạy nghị lực - VNU Will Run 2023

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Thực hiện Công văn 55/CĐ-ĐHQG ngày 8/3/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động VC-NLĐ tham gia Đường chạy nghị lực – VNU Will Run 2023 (chi tiết công văn và kế hoạch kèm theo)

Nhằm lan tỏa chương trình và quyên góp quỹ học bổng, Ban Thường vụ Công đoàn Trường kính đề nghị quý Thầy/Cô đăng ký tham gia Đường chạy nghị lực – VNU Will Run 2023.

Trân trọng,