Skip to content Skip to navigation

Cuộc thi "Công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghệ Thông tin hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Kính gửi quý Thầy Cô

Công đoàn Trường phối hợp Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng tổ chức cuộc thi "Công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghệ Thông tin hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11".

Hình thức thi online tại link: (https://congdoan.uit.edu.vn/tracnghiem).

Hệ thống sẽ được mở: Từ 08h00 ngày 9/11/2020 đến 24h00 ngày 11/11/2020.

Nội dung thi: Các quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật Viên chức, Luật Lao động và các văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (các Quy định tham khảo đính kèm trên hệ thống).

Rất mong Quý Thầy/Cô dành thời gian tham gia cuộc thi.

Trân trọng,