Skip to content Skip to navigation

Về việc xem vở kịch "dưới cát là nước" do nhà hát kịch nói Quân đội biểu diễn

Kính gửi: Quý Thầy, Cô

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô địa điểm xem vở kịch "dưới cát là nước" do nhà hát kịch nói Quân đội biểu diễn cụ thể như sau:
 
1. Địa điểm: Tại Hội trường A16, Ký túc xá khu A, Trung tâm Quản lý KTX (phục vụ cho sinh viên).
Thời gian: 19g30 ngày 22/4/2018.
 
2. Địa điểm: Hội trường D, trường Đại học KHXH & NV 10-12 Đinh Tiên Hoàng quận 1 (phục vụ cho CBVC-LĐ).
Thời gian: 19g00 ngày 23/4/2018.
 
Trân trọng./.