Skip to content Skip to navigation

Về việc xem vở kịch "Đời cười"

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn 232/CĐ-ĐHQG ngày 11/12/2018 của Công đoàn ĐHQg-HCM về việc tổ chức buổi diễn vỡ kịch "Đời cười" (công văn kèm theo)
Thời gian: 09h00 thứ 6 ngày 14/12/2018.
Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM
 
Kính đề nghị quý Thầy Cô sắp xếp thời gian đến xem.
 
Trân trọng.