Skip to content Skip to navigation

Về việc tăng cường nâng cao nhận thực, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Kính gửi: Quý thầy, cô

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 1766/TLĐ ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (xem file đính kèm).

Trân trọng.

File đính kèm: