Skip to content Skip to navigation

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty Cổ phần FPT

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Văn phòng Công đoàn xin thông báo quý Thầy/Cô nội dung triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Công ty Cổ phần FPT.

Trân trọng./.

File đính kèm: