Skip to content Skip to navigation

Thông báo việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018

Kính gửi quý Thầy Cô,
Văn bản số 105/TB-ĐHCNTT ngày 23/08/2018 về việc :
Thông báo việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018.

Trân trọng.