Skip to content Skip to navigation

Thông báo đề nghị hồ sơ Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận. Văn phòng Công đoàn kính gửi các biểu mẫu để làm đề nghị hồ sơ Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN. Thời gian gửi Hồ sơ về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đến trước 18/01/2017

Trân trọrng./.