Skip to content Skip to navigation

Thông báo cuộc thi viết “Hoa giữa đời thường”

Kính gửi quý Thầy Cô;

Văn phòng Công đoàn Trường Đại học CNTT nhận được Thông báo số 147/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/7/2018 về việc cuộc thi viết "Hoa giữa đời thường" (xem file đính kèm)

THỂ LỆ:

1. Chủ đề cuộc thi: “Hoa giữa đời thường”.

2. Đối tượng dự thi: Toàn thể CBVC-LĐ đang làm việc tại ĐHQG-HCM

3. Nội dung bài viết về:

- Những điển hình tập thể lao động nữ; điển hình cá nhân nữ có những sáng kiến mới, việc làm tốt thông qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động như: phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”,…

- Những tấm gương điển hình vượt khó, tích cực, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; những điển hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị; những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ CBVC-LĐ vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố trong 5 năm qua (2013 - 2018).

- Các đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo thành phố, với tổ chức Công đoàn nhằm góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

4. Hình thức

- Bài viết theo thể loại văn xuôi, sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, được viết tay hoặc đánh máy, có thể minh họa bằng tranh, ảnh,... cho bài viết thêm sinh động (không nhận bài photocopy).

- Độ dài bài viết: 1.200 đến 1.500 từ; không được viết tắt hoặc sử dụng những ký tự đặc biệt.

- Bài viết trên khổ giấy A4; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 cm; cách lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm. Phía trên tiêu đề bài viết ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác, số điện thoại để Ban tổ chức tiện liên lạc (theo mẫu đính kèm).

Không chấp nhận các bài thi giống nhau; các bài lấy từ các trang báo mạng, báo giấy; các bài viết đã đạt giải trong các cuộc thi khác.

- Mỗi người chỉ tham gia 01 bài dự thi.

        - Bài dự thi đã gửi tham gia cuộc thi sẽ thuộc quyền sử dụng của Ban tổ chức cuộc thi, không trả lại thí sinh. Ban tổ chức cuộc thi, Báo Người Lao Động, Báo Phụ nữ thành phố được quyền sử dụng các bài viết hay để biên tập lại và đăng trên báo, sổ tay Công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố, cuốn Thông tin Gia đình và Đời sống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; đồng thời tuyển chọn in tập san chuyên đề cuộc thi.

 
Quý Thầy/Cô tham gia viết bài vui lòng gửi bài thi về Văn phòng công đoàn ĐHQG-HCM và gửi qua mail: congdoan@vnuhcm.edu.vn hạn chót là ngày 30/8/2018. 
 
Trân trọng.