Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình Đường chạy nghị lực " VNU WILL RUN " NĂM 2016

Văn phòng​ Công đoàn xin thông báo công văn số 175/CĐ-ĐHQG về triển khai hỗ trợ đường chạy nghị lực "VNU WILL RUN" năm 2016 (nội dung chi tiết theo file đính kèm)

Trân trọng,