Skip to content Skip to navigation

THAM GIA CUỘC THI "TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VC-NLĐ TẠI ĐHCNTT"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Hưởng ứng các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, và tạo điều kiện cho VC-NLĐ tiếp cận với các quy định của Trường, đảm bảo việc thực thi quy định đúng và có hiệu quả, cũng như giúp VC-NLĐ có cơ hội nắm bắt cụ thể hơn các quy định của Trường từ đó có thể hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tránh được những sai sót không đáng có xảy ra, Phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu các quy định về quyền và nghĩa vụ của VC-NLĐ tại Trường ĐHCNTT" cho đối tượng chính là VC-NLĐ tại Trường.
Thể lệ cuộc thi:
- Hình thức: Thi online tại website Công đoàn Trường, hệ thống sẽ được mở vào ngày 9/11/2021.
- Thời gian thi: Từ 8h00 ngày 9/11/2021 đến 24h00 ngày 11/11/2021  
- Nội dung thi: Các văn bản quản lý nội bộ của Trường (tham khảo file đính kèm).
Link tham gia cuộc thi: Tại đây
 
Rất mong Quý Thầy/Cô dành thời gian tham gia cuộc thi.