Skip to content Skip to navigation

Một số nội dung trọng tâm tháng 6

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn số 44/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/6/2017 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); 

2. Công văn số 45/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/6/2017 về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"; 

3. Công văn số 46/CĐ-ĐHQG-HCM ký ngày 05/6/2017 về việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Trân trọng.