Skip to content Skip to navigation

Kế hoach Tổ chức dạy lập trình sáng tạo Scratch cho thiếu nhi hè 2018

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện Kế hoạch 09/KH-CĐCNTT ngày 30/5/2018 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường về việ Tổ chức dạy lập trình sáng tạo Scratch cho thiếu nhi hè 2018 (Kế hoạch đính kèm).
Đối tượng tham gia: Con của CBVC-NLĐ trong độ tuổi 7-16.
Số lượng dự kiến tối đa 25 bé. Ưu tiên đăng ký trước.
Miễn phí cho các bé và Ban Tổ chức có chuẩn bị ăn trưa cho các bé.
Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 20/6/2018 (cả ngày)
Địa điểm tổ chức: Phòng máy A217 (Nhà A)
Đăng ký tham dự: Quý Thầy Cô đăng ký cho anh Nguyễn Minh Linh qua e-mail: linnm@uit.edu.vn trước 16h00 ngày 15/6/2018. Ưu tiên 25 đăng ký đầu tiên. (Thông tin đăng ký: Họ tên bé; Năm sinh; Tên Phụ huynh;)
 
Trân trọng,