Skip to content Skip to navigation

Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu tại các Quận/Huyện của TP.HCM

Kính gửi quý Thầy Cô,

Công đoàn Trường trân trong gửi Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu (lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay) của hệ thống phân phối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để quý Thầy Cô tiện đặt hàng Online khi cần.

Trân trong.