Skip to content Skip to navigation

Đăng ký học lớp Phương pháp NCKH & Phân tích số liệu SPSS và AMOS

Kinh gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi quý Thầy Cô 176/CĐ-ĐHQG ngày 7/11/2016 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phối hợp Trung tâm Tiền Tiến sĩ tổ chức lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học & lớp Phân tích số liệu SPSS và AMOS (chi tiết công văn đính kèm).

Kinh phí: Do Công đoàn ĐHQG-HCM hỗ trợ. Sau khóa học sẽ được Trung tâm Tiền Tiến sĩ cấp chứng chỉ.

Số lượng hỗ trợ: 05 xuất lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học và 03 xuất lớp Phân tích số liệu SPSS và AMOS.

Do số lượng phân bổ có hạn. Công đoàn Trường sẽ ưu tiên cho cán bộ trẻ và đăng ký sớm về văn phòng Công đoàn cho anh Nguyễn Mạnh Hoàng qua email: hoangnm@uit.edu.vn trước 20/11/2016.

Lưu ý: Quý Thầy Cô đã học khóa này tháng 5/2016 sẽ không tham gia lớp học 1

Trân trọng,