Skip to content Skip to navigation

Công văn Khẩn về việc công tác phòng, chống dịch covid -19

Kính gửi quý Thầy Cô,
Công đoàn Trường trân trọng gửi công văn Công văn khẩn số 307/LĐLĐ-TG ngày 10/5/2021 của Liên đoàn LĐTP về việc chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.
Kính đề nghị quý Thầy Cô thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Liên đoàn LĐTP.

Trân trọng,