Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Kính gửi quý Thầy/Cô, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Quyết định 08/QĐ-CĐ ĐHQG ngày 16/01/2023 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2022-2027 (Quyết định kèm theo) Trân trọng,

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy/Cô, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Quyết định 08/QĐ-CĐ ĐHQG ngày 16/01/2023 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2022-2027 (Quyết định kèm theo) Trân trọng,

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.