Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Kính gửi quý Thầy/Cô, Thực hiện Công văn 55/CĐ-ĐHQG ngày 8/3/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động VC-NLĐ tham gia Đường chạy nghị lực – VNU Will Run 2023 ( chi tiết công văn và kế hoạch kèm theo) Nhằm lan tỏa chương trình và quyên góp quỹ...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin (CNTT) kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ (sau đây gọi tắt là nhà cung cấp) có đủ năng lực, kinh nghiệm tham dự chào giá cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cho...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.