Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai Công điện hỏa tốc số 1300/CĐ-TTg phòng chống dịch bệnh covid-19

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn Trường trân trọng gửi công văn 1018/TLĐ ngày 28/9/2020 về việc triển khai Công điện hoả tốc 1300/CĐ- TTg về việc phòng chống dịch Covid-19.

Trân trọng.