Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia Cuộc thi viết "Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương binh vượt khó"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô trong BCH Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 48/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/6/2017 về việc tham gia Cuộc thi viết "Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương binh vượt khó".

Trân trọng.