Skip to content Skip to navigation

Vận động ủng hộ Quỹ " Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên;
- Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận;
- Quý Thầy Cô.
Thực hiện công văn 152/CĐ-BCSĐ ngày 8/8/2018 của Công đoàn- Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động ủng hộ Quỹ " Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc". Với chỉ tiêu được phân bổ vận động CBVC-NLĐ tối thiểu 01 (một) ngày lương cơ bản.
Ban Chấp hành Công đoàn Trường trân trọng gửi quý Thầy Cô công văn  06/CĐ-ĐHCNTT ngày 18/9/2018 về việc  vận động ủng hộ Quỹ " Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc". Mỗi CBVC-NLĐ ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương cơ bản (công văn kèm theo).
Mọi đóng góp quý Thầy Cô vui lòng gửi về cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Thời hạn đóng góp trước 15/10/2018.
 
Trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô,