Skip to content Skip to navigation

Thông báo Họp người góp vốn Dự án 245

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Thông báo số 11/TB-BQLDA 245 ngày 01/02/2016 về việc họp người góp vốn vào Dự án. 

Ngày họp: 04 ngày 18,19,20,21/02/2016

Thời gian họp: 08g00 đến 11g30

Địa điểm: Hội trường Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM

Người góp vốn tham dự cuộc họp chia làm 3 nhóm (quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết Thông báo và Danh sách tham dự họp kèm theo)

Văn phòng Công đoàn kính đề nghị quý CBVC-NLĐ có tham gia góp vốn vào dự án tham dự họp đúng danh sách và đúng giờ.

 

Trân trọng, 

Tập tin đính kèm: Danh_sach_du_hop_ngay_CN_21-2-2016.pdf
Tập tin đính kèm: Danh_sach_du_hop_ngay_thu_bay_20-2-2016.pdf
Tập tin đính kèm: Danh_sach_du_hop_ngay_thu_sau_19-2-2016.pdf
Tập tin đính kèm: Danh_sach_du_hop_ngay_thu_nam18-2-2016.pdf
Tập tin đính kèm: Thong_bao_hop_nguoi_gop_von.pdf