Skip to content Skip to navigation

Thư mời họp BCH Công đoàn bầu phó chủ tịch

Kính gởi
- Ủy viên BCH Công đoàn.
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

Kính mời quý Thầy Cô họp BCH Công đoàn.
Thời gian : 13h30 Chiều thứ 3 ngày 17/05/2011.
Địa điểm  : Tại phòng họp hiệu trưởng cơ sở Trường
Thủ Đức.
Nội dung  : +  Bầu phó chủ tịch Công đoàn.
                   +  Rà soát lại báo cáo, văn bản để 18/05/2011 Công Đoàn ĐHQG kiểm tra.

Kính mời quý Thầy Cô sắp xếp công việc đến dự đầy đủ và đúng giờ.

           
Trân trọng.
TM.BCH Công đoàn.
Ban Văn Thư