Skip to content Skip to navigation

Thông báo họp BCH Công đoàn 11/05/2011

Kính gởi
- Ủy viên BCH Công đoàn.
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn.
- Kế toán công đoàn.
- Tổ trưởng tổ phó 8 tổ công đoàn.
Kính mời quý Thầy Cô họp BCH định kỳ hàng tháng
Thời gian : 08h30 sáng thứ 4 ngày 11/05/2011.
Nội dung  : +  Đăng ký thi đua cho các tổ công đoàn.
                     +  Họp định kỳ đầu tháng của BCH.
Kính mời quý Thầy Cô sắp xếp công việc đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

TM.BCH Công đoàn.
Ban Văn Thư
Đặng Văn Em