Skip to content Skip to navigation

Thông báo Đăng ký du lịch hè CBVC năm 2017

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Du lịch hè 2017. Công đoàn Trường thông báo đến quý Thầy Cô đăng ký du lịch hè 2017 như sau:

1. Tour Nghỉ dưỡng ĐÀ LẠT (4 Ngày 3 đêm_Chương trình kèm theo)

- Thời gian: 13-16/7/2017

- Phương tiện: Xe ô tô

- Tiêu chuẩn: Khách sạn 3* 

- Kinh phí: 3.000.000 đồng/1 người

2. Tour Du lịch QUY NHƠN (3 Ngày 4 đêm_ Chương trình kèm theo)

- Thời gian: tối 18-21/7/2017

- Phương tiện: Tàu hỏa, xe ô tô

- Tiêu chuẩn: Resort 5* FLC

- Kinh phí: 5.100.000 đồng/1 người

Quý Thầy Cô vui lòng xem kỹ chi tiết chương trình đính kèm

ĐẶNG KÝ:

Quý Thầy Cô đăng ký cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận của mình (Theo mẫu kèm theo) trước 16h00 ngày 15/6/2017.

Chủ tịch Công đoàn bộ phận tổng hợp và gửi danh sách về Ban Tổ chức du lịch hè (anh Đào Lộc Bình binhdl@uit.edu.vn) trước 16h00 ngày 16/6/2017.

Kính đề nghị quý Thầy Cô đăng ký đúng hạn, đầy đủ và chính xác thông tin. Sau khi Nhà trường ký hợp đồng với công ty du lịch, nếu quý Thầy Cô hủy tour (trừ trường hợp bất khả kháng) quý Thầy Cô phải chi trả kinh phí của mình theo quy định hủy tour của công ty du lịch.

Trân trọng,