Skip to content Skip to navigation

THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ LINH VẬT UIT

Kính gửi quý Thầy Cô,

Công đoàn Trường trân trọng kính mời quý Thầy Cô tham gia cuộc thi Thiết kế linh vật UIT.

GIẢI THƯỞNG GỒM:
- 1 Giải nhất trị giá: 10.000.000vnđ (Mười triệu đồng)
3 Giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 1.000.000vnđ (một triệu đồng)
Chi tiết về yêu cầu, thể lệ, quy định cuộc thi quý Thầy Cô vui lòng xem thông báo chi tiết:  http://www.uit.edu.vn/cuoc-thi-thiet-ke-linh-vat-uit
 
posterthietkelinhvat300