Skip to content Skip to navigation

Mời tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

Chào quý Thầy Cô,

Thực hiện công văn 1937/ĐHQG-TTPC ngày 27/10/2015 về việc cuộc thi “ Tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” (Công văn đính kèm).

Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQG-HCM.

Hình thức thi:

   a) Vòng 1: Trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi và thời gian 50 phút.

   b) Vòng 2: Thi đồng đội, dựa vào kết quả của vòng 1.

Nội dung thi: Tập trung vào những văn bản quy định pháp luật sau
Hiến pháp năm 2013; Bộ Luật lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Luật Viên chức 2010; Luật Giáo dục Đại học năm 2012; Các văn bản hướng dẫn Bộ Luật, Luật nói trên; Nghị định 186/2013/NĐ-CP, Quyết định 26/2014/QĐ-TTg.

(Chi tiết về hình thức, nội dung thi và cơ cấu Giải thưởng quý Thầy Cô xem kỹ văn bản kèm theo)

Thời gian thi trực tuyến: Hệ thống sẽ mở bắt đầu từ 07h00 sáng ngày 9/11/2015 đến 24h00 ngày 11/11/2015.

Địa chỉ tham gia thi trực tuyến: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem/

Công đoàn Trường trân trọng kính mời quý Thầy Cô tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

Công đoàn Trường kính gửi quý Thầy Cô tài liệu tham khảo tham gia cuộc thi để xem trước khi thi trực tuyến (Tài liệu đính kèm).

Kính đề nghị Công đoàn Bộ phận triển khai ở đơn vị mình. Đây là hoạt động Công đoàn Trường xem là tiêu chí căn cứ để xét thi đua cuối năm của Công đoàn Bộ phận.

Trân trọng,


Tập tin đính kèm: Công văn 1937_ĐHQG-TTPC ngày 27102015.pdf
Tập tin đính kèm: 1. HIEN PHAP NUOC CHXHCN VIET NAM_2013.pdf
Tập tin đính kèm: 2. BO LUAT LAO DONG_10_2012_QH13.pdf
Tập tin đính kèm: 3. LUAT GIAO DUC _08_2012_QH13.pdf
Tập tin đính kèm: 4. LUAT CONG DOAN_12_2012_QH13.pdf
Tập tin đính kèm: 5. LUAT VIEN CHUC_58_2010_QH12.pdf
Tập tin đính kèm: