Skip to content Skip to navigation

Kêu gọi đóng góp hỗ trợ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt

Kính gửi quý Thầy Cô,

Công đoàn Trường trân trọng gửi công văn 212/CĐ-ĐHQG ngày 14/10/2020 về việc vận động hỗ trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung (công văn kèm theo)

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ. Công đoàn Trường kêu gọi quý Thầy Cô tùy theo khả năng của mình trên tình thần tự nguyện, đóng góp để góp phần làm vơi bớt những đau thương, mất mát cũng như những khó khăn chồng chất mà đồng bào ruột thịt đang gánh chịu.

Mọi chia sẻ vui lòng đóng góp tại Chủ tịch Công đoàn bộ phận của đơn vị trước 16h00 ngày 22/10/2020.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng quý Thầy Cô,