Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Khám sức khỏe CBVC-NLĐ năm 2018

Kính gửi quý Thầy Cô,
Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi quý Thầy Cô Kế hoạch 15/KH-CĐCNTT ngày 10/12/2018 của Công đoàn Trường về việc Khám sức khỏe CBVC-NLĐ năm 2018 (kế hoạch kèm theo).
Thời gian đăng ký: 17-21/12/2018
- Thời gian khám sức khỏe: 07-11/01/2019
- Địa điểm khám sức khỏe: Trung tâm Y Khoa Medic (HÒA HẢO). Số 254 Hòa Hảo, Q10, TP.HCM.
- Phương tiện đi khám sức khỏe tự túc.
- Quý Thầy Cô vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY
- Quý Thầy Cô tham khảo danh mục, bảng giá khám theo yêu cầu (nếu có). Quý Thầy Cô nếu có nhu cầu khám thêm sẽ đăng ký trực tiếp (theo mẫu) tại Trung tâm Y Khoa Medic (danh mục, bảng giá khám thêm kèm theo).
Ban Tổ chức sẽ thông báo quy trình khám cụ thể sau khi có danh sách đăng ký khám sức khỏe của CBVC-NLĐ.
 
Trân trọng