Skip to content Skip to navigation

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA "VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU" GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Kính gửi Quý Thầy, Cô, 
 
Công đoàn Trường ĐHCNTT kính gửi đến Quý Thầy, Cô Kế hoạch số 11/KH-CĐCNTT ngày 12/7/2023 của BCH Công đoàn Trường ĐHCNTT về tổ chức Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 (Quý Thầy, Cô vui lòng xem văn bản tại tập tin đính kèm).
 
Trân trọng.
File đính kèm: