Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi quý Thầy Cô kế hoạch 14/KH-CDCNTT ngày 23/20/2018 về việc tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(kế hoạch kèm theo).
Công đoàn Trường rất mong quý Thầy Cô sắp xếp tham dự.
 
Trân trọng.