Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức hội thao truyền thống "Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kính gửi quý Thầy Cô,

Công đoàn Trường trân trọng gửi kế hoạch 13/KH-CĐCNTT ngày 09/10/2018 về việc tổ chức hội thao truyền thống "Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11" (chi tiết kế hoạch kèm theo).
 
Trân trọng.