Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai Nhà Công vụ 2

Kính gửi 

+ Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận,
+ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên,
Thân chuyển đến quý Thầy/Cô công văn 146/CĐ-ĐHQG ngày 10/7/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG về việc triển khai Nhà công vụ 2 cho Cán bộ trẻ ĐHQG-HCM;
Kính đề nghị quý Thầy Cô chuyển đến các Cán bộ trẻ có nhu cầu. Cán bộ trẻ có đủ điều kiện làm đơn theo mẫu gửi về Công đoàn để được xác nhận. Các Trường hợp đặc biệt vui lòng làm đơn cá nhân gửi về Ban Thường vụ Công đoàn cho ý kiến. 
 
Hạn đăng ký trước 16h00 ngày 20/7/2018.
 
Trân trọng.