Skip to content Skip to navigation

Triển khai kế hoạch kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Công đoàn trường xin thông báo công văn số 178/CĐ-ĐHQG về triển khai kế hoạch kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Nội dung văn bản đính kèm).

Trân trọng.