Skip to content Skip to navigation

Thông báo CĐ

Thông báo hoãn họp bầu phó chủ tịch công đoàn (17/05/2011)

Kính gởi + Ủy viên BCH Công đoàn. + Ủy Ban kiểm tra CĐ Văn phòng Công đoàn xing thông báo hoãn buổi hợp bầu phó chủ tịch Công đoàn Đại học CNTT. Sẽ thông báo sau. Văn phòng công đoàn cũng thông báo hoãn buổi kiềm tra của Công đoàn ĐHQG-HCM vào chiều thứ 4 (18/05/2011). Buổi kiểm tra này sẽ dời lại chiều thứ 3 tuần sau (25/05/2011). Nay văn phòng công đoàn xin thông báo cho quý Thầy Cô được rõ. TM.BCH CĐ Ban văn thư

Thư mời họp BCH Công đoàn bầu phó chủ tịch

Kính gởi - Ủy viên BCH Công đoàn. - Ủy ban kiểm tra Công đoàn. Kính mời quý Thầy Cô họp BCH Công đoàn. Thời gian : 13h30 Chiều thứ 3 ngày 17/05/2011. Địa điểm : Tại phòng họp hiệu trưởng cơ sở Trường Thủ Đức. Nội dung : + Bầu phó chủ tịch Công đoàn. + Rà soát lại báo cáo, văn bản để 18/05/2011 Công Đoàn ĐHQG kiểm tra. Kính mời quý Thầy Cô sắp xếp công việc đến dự đầy đủ và đúng giờ. Trân trọng. TM.BCH Công đoàn. Ban Văn Thư

Thông báo họp BCH Công đoàn 11/05/2011

Kính gởi - Ủy viên BCH Công đoàn. - Ủy ban kiểm tra Công đoàn. - Kế toán công đoàn. - Tổ trưởng tổ phó 8 tổ công đoàn. Kính mời quý Thầy Cô họp BCH định kỳ hàng tháng Thời gian : 08h30 sáng thứ 4 ngày 11/05/2011. Nội dung : + Đăng ký thi đua cho các tổ công đoàn. + Họp định kỳ đầu tháng của BCH. Kính mời quý Thầy Cô sắp xếp công việc đến dự đầy đủ và đúng giờ. Trân trọng. TM.BCH Công đoàn. Ban Văn Thư Đặng Văn Em

Trang

Đăng kí nhận Thông báo CĐ